«Հայրենիք» զարգացման հիմնադրամը հայտարարում է դրամաշնորհային մրցույթներ հետևյալ ուղղություններով

Հեռավար դասընթացներ /նախապատվությունը կտրվի մասնագիտական որակավորման բարձրացմանը կամ նոր մասնագիտական հմտությունների ձեռք բերմանն ուղղված առաջարկներին


Լրագրողական հետաքննական նյութեր /կարող են մասնակցել հետաքննական, վերլուծական լրագրության փորձ ունեցող լրագրողներ, ինչպես նաև՝ լրագրության ֆակուլտետի ավարտական կուրսերի ուսանողներ


Աշխատողների իրավունքների պաշտպանությունը արտակարգ դրության պայմաններում


Բոլոր մանրամասները կայքի ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ բաժնում: