ԷկոՀայրենիք

Հիմնադրամի գործունեության ռազմավարական ուղղություններից է մեր հայրենիքում/ էկոլոգիապես մաքուր միջավայրի ձևավորումը, բնության պահպանությունն ու բնապահպանական իրավիճակի բարելավումը, ապագա սերունդներին մաքուր, կանաչ և էկոլոգիապես անվտանգ հայրենիքի փոխանցումը։