Անվտանգ Հայրենիք

Մեր հայրենիքի բնականոն գործունեությունն ու զարգացումը հնարավոր է միայն անվտանգության համապատասխան միջավայրի ապահովման պայմաններում։ «ՀԱՅՐԵՆԻՔ» զարգացման հիմնադրամի գործունեության ռազմավարական ուղղությունների մեջ առաջնային են ՀՀ և ԱՀ շուրջ ձևավորված անվտանգային միջավայրի, տեղեկատվական, հոգևոր-մշակութային անվտանգության հիմնախնդիրները։